Råtesopp i bygninger

Boken forteller om hvilke råtesoppskader som kan opptre i bygninger og hvorfor dette skjer. Den beskriver også hvordan man undersøker og vurderer skader, slik at de kan håndteres på en optimal måte.

Johan Mattsson, som er fagsjef i Mycoteam AS, har tidligere gitt ut en rekke bøker om ulike skadeproblemer som forekommer i hus; blant annet Muggsopp i bygninger (2004), Håndbok om vannskader (2009, sammen med Odvar Stensrød) og Treskadeinsekter i bygninger (2010).

Nå har han laget en informativ og praktisk håndbok som beskriver hva råtesopp er, hvorfor de vokser i hus, hvordan man undersøker og vurderer skader samt hvordan de utbedres. Denne kunnskapen er relevant for alle som bor i et hus, eier et hus eller hytte, på en eller annen måte jobber med vedlikehold og reparasjon av hus, eller er generelt interessert i natur og biologi – dvs. ganske mange her i Norge.

Boken er rikelig illustrert. I tillegg settes råteskader i perspektiv – både historisk og geografisk, slik at leseren får interessant og tankevekkende kunnskap om hvordan vi blant annet har utviklet byggestilen på grunn av råtesopp.

Innholdet er fordelt på følgende kapitler:
1. Innledning
2. Fysiske faktorer som påvirker biologisk aktivitet
3. Skader i forskjellige klima
4. Råtesoppenes biologi
5. Vanlige arter av råtesopp
6. Skadeforekomst
7. Undersøkelser
8. Tekniske hjelpemidler
9. Praktisk tilstandsvurdering av råtesoppskader
10. Vurdering av råtesoppskader
11. Skadeutbedring
12. Relevant litteratur

“Råtesopp i bygninger – Forekomst, påvisning, vurdering og utbedring”
Forfatter: Johan Mattsson
Utgivelseår: 2010
Antall sider: 128
ISBN 978-82-91070-14-8
Pris: 350 kr.

Utsolgt!