sized_Mycoteam mai15_10248.JPG

Fuktmåling

Mycoteam utfører fuktmålinger i betong, avretningslag og tre i henhold til NS 3511 og NS 3512. Vi måler også fuktinnhold i tilsendte prøver fra avretningslag. Mycoteam monterer fuktloggere i luft og materialer og overvåker fukttilstanden.

Mycoteam måler fukt (RF) i avrettingslag i henhold til NS 3511 – Tilsendte prøver

Rest fuktighet i avretningslag kan være en stor kilde til byggfukt og skape problemer sener i byggeprosessen og i bygget etter ferdigstillelse. NS 3511 krever derfor nå at det foretas prøver av avretningslag. Mycoteam har kompetanse og utstyr til både å ta prøver og analyser.

Ved RF-bestemmelse i avrettingslag skal det alltid tas ut en prøve av hele materialsjiktet (NS 3511). Det skal måles RF i avrettingslag dersom avrettingslaget tykkelse er over 20 mm. Hvis leverandørens anvisinger mangler eller ikke blir fulgt, skal det også måles RF i avrettingslag med tykkelse < 20 mm. Prøven skal knuses i biter og plasseres i reagensrør med RF-sensor. Måling skal utføres i et temperturstabilt rom på mellom 20-25 ºC og et temperaturstabilt klima (+/- 0,2 ºC). Sluttavlesning kan tidligst skje 3 døgn etter ankomst til «målerom», men ikke før sensoren og prøvebitene har oppnådd fuktlikevekt med reagensglasslufta. Når RF ikke endrer seg mer enn 0,5 % over et døgn eller 1 % over 2 døgn, anses prøvene som stabile, og sluttavlesning kan foretas. Sluttavlesningen må være ferdig senest innen 10 døgn etter prøvetakingen.

Mycoteam har kalibrerte sensorer som egner seg til å måle fukt i prøver tatt i avrettingslag. Det benyttes et temperaturstabilt skap hvor reagensglassene med prøvene og sensorene plasseres.

Ved å sende inn prøver til Mycotem sin fuktlab. vil resultatet av målingen være kvalitetssikret med hensyn til temperaturstabilitet i måleperioden, kalibrering av sensorer og korreksjon av måleresultatet.

Mycoteam måler membrantykkelser og tykkelse på malingsfilm (mikroskopi)

Tykkelsen på en membran eller malingsfilm er viktig for at produktet skal oppfylle de dekkende/beskyttende egenskapene som de er ment for. Mycoteam har kompetanse og utstyr til å måle tykkelse på både membraner og malingsfilmer.

Kontakt oss

Navn
E-post
* Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding
Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å bruke nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.