Norske muggsoppnavn

Kjært barn har mange navn. Nå har også muggsoppene fått norske navn

Mycoteam har helt siden starten i 1986 arbeidet med soppskader i bygninger. Vi er landetsstørste aktør innen dette arbeidsfeltet og vi arbeider daglig med undersøkelser og analyser av svært mange prøver med muggsopp. Vi har til nå analysert anslagsvis 195.000 luftprøver og 130.000 materialprøver, noe som innebærer svært mange påviste muggsopparter.

Vi har i lengre tid sett at det er et praktisk problem med formidlingen av muggsoppnavnene i rapporter og diskusjoner siden artene frem til nå kun har hatt vitenskapelige navn på latin – noe som gjør informasjonen vanskelig tilgjengelig for folk flest på grunn av at de ikke er vant til denne type navn og heller ikke forstår hva de betyr. Den senere tids omfattende problem med vannskader har i fornyet grad aktualisert behovet for norske navn på de vanligste muggsoppene.

For å underlette formidlingen av muggsoppinformasjon har derfor Mycoteam i samråd med norsk soppnavnkomité og norsk språkråd laget norske navn på de muggsoppene som er vanligst å finne innendørs. Vi har forsøkt å knytte navnene til synlige karakterer eller typiske vekstkriterier for at navnene skal være mest mulig logiske. Det kan imidlertid ofte være

vanskelig i se forskjell på ulike muggsopparter med det blotte øye og flere navn er derfor basert på mikroskopiske karakterer.

Det kan sikkert føles vanskelig og uvant med de norske navnene, men vi er overbevist om at dette går over etter hvert som man blir kjent med dem. Det er jo for eksempel ikke så mange som frivillig sier Boletus edulis eller Lactarius deterrimus i stedet for steinsopp og granmatriske – ikke sant? Kanskje blir det etter hvert like naturlig å si raggråtemugg istedenfor Chaetomium globosum? Vi er klar over at problem med muggsopp blir ikke mindre med norske navn, men det blir i hvert fall enklere å snakke om dem!

Vitenskapelig navn

Navn vedtatt av soppnavnkomiteen

Absidia

lurekulemuggsopper

Absidia corymbifera

grå lurekulemugg

Acremonium

nålemuggsopper

Alternaria

kjedemuggsopper

Aphanocladium album

snyltemugg

Ascotricha

narreråtemuggsopper

Aspergillus

strålemuggsopper

Aspergillus candidus

hvit strålemugg

Aspergillus flavus

lumsk strålemugg

Aspergillus fumigatus

grønn strålemugg

Aspergillus glaucus

storsporet strålemugg

 

Aspergillus niger

svartstrålemugg

Aspergillus penicilloides

penselstrålemugg

Aspergillus ochraceus

okerstrålemugg

Aspergillus versicolor

fuktstrålemugg

Aureobasidium

hussvertesopper

Aureobasidium pullulans

hussvertemugg

Botryoblastospora

korallmuggsopper

Botrytis

skimmelsopper

Botrytis cinerea

gråskimmel

Chaetomium

råtemuggsopper

Chaetomium globosum

raggråtemugg

Chrysonilia

brødmuggsopper

Chrysonilia sitophila

lakserød brødmugg

Chrysosporium

gulpulvermuggsopper

Cladosporium

kondensmuggsopper

Cladosporium cladosporoides

småsporet kondensmugg

Cladosporium herbarum

kondensmugg

Cladosporium macrocarpum

storsporet kondensmugg

Cladosporium sphaerospermum

flercellesporet kondensmugg

Doratomyces

børstemuggsopper

Eurotium

kulestrålemuggsopper

Eurotium amstelodami

gul kulestrålemugg

Eurotium herbariorum

oransje kulestrålemugg

Exophiala

luresvertemuggsopper

Fusarium

sigdmuggsopper

Geomyces

hvitpulvermuggsopper

Geotrichium

fragmentmuggsopper

Geotrchium candidum

hvit fragmentmugg

Graphium

vedmuggsopper

Hormonema

tvillingsvertemuggsopper

Hormonema dematioides

tvillingsvertemugg

Hyalodendron

duggmuggsopper

Leptographium

blåvedmuggsopper

Microascus

hjertesporemuggsopper

Monodyctis

gråråtesopper

Mucor

kulemuggsopper

Mucor plumbeus

knoppkulemugg

Myxotrichium

kjellermuggsopper

Myxotrichium chartarum

svart kjellermugg

 

Oidiodendron

pinnemuggsopper

Oedocephalus

pigmuggsopper

Paecilomyces

narrepenselmuggsopper

Paeciomyces variotii

gulbrun narrepenselmugg

Penicillium

penselmuggsopper

Penicillium aurantogriseum

grå penselmugg

Penicillium camembertii

camembertmugg

Penicillium chrysogenum

penicillinmugg

Penicillium digitatum

sitruspenselmugg

Penicillium expansum

eplepenselmugg

Penicillium glabrum

strålepenselmugg

Penicillium roquefortii

roquefortmugg

Phialophora

kragemuggsopper

Phoma

narrekjedemuggsopper

Phoma glomerata

narrekjedemugg

Rhinocladiella

kammuggsopper

Rhizopus

krypemuggsopper

Rhizopus stolonifer

Vanlig krypemugg

Scopulariopsis

høyhalsmuggsopper

Scopulariopsis brevicaulis

høyhalsmugg

Stachybotrys

vannskademuggsopper

Stachybotrys chartarum

svart vannskademugg

Trichoderma

jordmuggsopper

Trichoderma harzinianum

hvit jordmugg

Trichoderma viride

grønn jordmugg

Ulocladium

kjedekondensmuggsopper

Ulocladium chartarum

kjedekondensmugg

Verticillium

kransskimmelsopper

Verticillium rubrum

rødt kransskimmel

Wallemia sebia

tørrfôrmugg

Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å bruke nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.