sized_Mycoteam_10005.JPG

Labanalyser asbest

Mycoteam analyserer materialprøver for asbest. Videre analyserer vi prøver for beregning av fiberkonsentrasjonen i luft, og vurderer resultatet opp mot gjeldene grenseverdi for inneklima generelt, og eventuelt mot kravet etter en asbestsanering.

Hvordan påvise asbest i bygningsmaterialer?

Er din bolig eller den du rehabiliterer bygget før 1985? Da kan det være store muligheter for at den har asbestholdig byggematerialer. Ved innlevering av en materialprøve kan innhold av asbest bekreftes eller avkreftes.
Det er av stor betydning at man tar en risikovurdering og iverksetting av tiltak ved mistanke. Dersom man er bekymret for eksponering ved å uthente materialprøvene selv så er dette noe vi kan bistå med.

Er asbest farlig?

Det er viktig å merke seg at den helsemessige risikoen skjer ved å puste inn asbestfibre. Hele materialer som står urørt utgjør ingen helserisiko. Vi anbefaler å avvente videre arbeid dersom det er mistanke om at materialer kan inneholde asbest. Det kan frigis store mengder fibere ved håndtering av asbestholdige materialer, spesielt ved saging, sliping og pussing. Da bør man bruke egnet verneutstyr og håndtere dette slik at fiber ikke spres til resten av boligen/bygget.

Hvordan håndtere asbestholdige materialer

Skjær eller brekk forsiktig av en bit av det mistenkelige materialet, ca 3 x 3 cm stor. Dersom det er flere materialer som ligger opppå hverandre må du få med deg litt av alle sjiktene i posen. Materialet legges i dobbel, tett plastpose som merkes «kan inneholde asbest».

Egnede prøveposer kan bestilles gratis pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside. Prøven kan sendes pr. post, eller leveres til vår avdeling i Oslo.

Måling av asbestfiber i luft

Stasjonære eller personbårende målinger kan foretas i lokaler dersom det er spredt asbestfiber til luft. Asbestholdige materialer bør da være påvist på forhånd. Grenseverdier er satt for hva som er akseptabelt i arbeidsmiljø.

Lovdata og arbeidstilsynet anbefaler luftmålinger (etterkontroll) inne i arbeidssonen etter en asbestsanering, før sonen rives og undertrykket skrus av.

Mycoteam leier ut måleutstyr til profesjonelle aktører. Prøvene kan sendes pr. post, eller leveres til vår avdeling i Oslo. Analyseresultat leveres normalt i løpet av et døgn etter prøvemottak, enten per telefon eller e-post. Skriftlig rapport kommer på e-post 1-3 dager etter prøvemottak. Dersom det er ønske om raskere analysesvar kan dette gis i løpet av 2-5 timer mot et påslag i prisen på 50%.

Kontakt oss

Navn
E-post
* Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding
Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å bruke nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.