Mycoteam mai15_10133.JPG

Måling av støy og etterklang

Mycoteam foretar målinger og vurderinger av støy og etterklang i arbeidsmiljø og alle former for bygninger, med tanke på sammenlikning med krav stilt i norsk regelverk. Støyeksponeringen bestemmes gjennom en kombinasjon lydmåledata og grundige arbeidsanalyser. Gjennom jevnlige støymålinger kan en bedrift kontrollere om det daglige støyeksponeringsnivået holder seg under gitte grenseverdier.

Støy i arbeidsmiljø

Ved støymålinger i arbeidsmiljø følger Mycoteam AS anbefalinger gitt i Norsk Standard NS-EN ISO 9612:2009 Bestemmelse av støyeksponering i arbeidsmiljø, teknisk metode. Denne standarden brukes som utgangspunkt for vårt valg av måleoppsett og for beregning av daglig støyeksponering. Målingene utføres med Norsonics lydmåler NOR131.

Etterklang

Norsonic lydmåler NOR131 brukes også til å måle etterklangstid. Etterklangstid er definert som den tida det tar for lydtrykknivået i et rom å synke 60 dB (måles over 20dB og ekstrapoleres til 60 dB). Etterklangstida avhenger av romvolum og egenskapene til romflatene (absorberende egenskaper).

Norsk Standard NS 8175:2012 Akkustiske forhold i bygninger. Lydklassifisering av ulike typer bygninger angir blant annet anbefalte etterklangstider for forskjellige typer rom og bygningstyper. Resultatet av etterklangsmålingene sammenliknes med disse anbefalingene.

Målinger av maskiner, fastmonterte installasjoner (strukturstøy) og trafikkstøy

Mycoteam AS foretar måling av støy fra maskiner, fastmonterte installasjoner (strukturstøy), trafikkstøy og generell bakgrunnsstøy i bygninger. I disse tilfellene sammenlikner vi blant annet med tiltaksverdier (grenseverdier) gitt i Norsk standard 8175:2012, krav og anbefalinger gitt i Tek 10 og støykrav definert i Forurensingsforskriften (trafikkstøy).

Utarbeidelse av støysonekart

Mycoteam AS foretar områdelydmålinger og utarbeidelse av støysonekart for arbeidsplasser. Disse kan brukes til å lage planer for støyreduksjon og prioritere tiltak på støyende arbeidsplasser.

Ved utarbeidelse av støysonekart brukes anbefalinger gitt i Norsk Standards NS 4814:2007. Standarden fastsetter metoder for arbeidsplasser med både lave og høye lydnivåer. Målinger etter denne standarden er best egnet for arbeidslokaler med lydkilder som er i regelmessig drift, for eksempel lokaler der støy fra maskiner, ventilasjonsanlegg og/eller ekstern støy dominerer lydbildet.

Områdelydmålinger gir grunnlag for å vurdere risikoen for hørselskader, og for vurdering av eventuelle kommunikasjons-/konsentrasjonsforstyrrelser. Metoden brukes dessuten til å

bestemme skilting av støysoner, vurdere nødvendigheten av disponible hørselvern og sette begrensinger i oppholdstid.

Kontakt oss

Navn
E-post
* Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding
Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å bruke nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.