microbio.jpg

Muggsopp i luft

Hvis det er spørsmål om det er unormale mengder eller typer av muggsoppsporer i luften, kan dette avklares ved en luftanalyse. Luftanalyser tatt ute og inne sammenlignes for å avdekke eventuelle unormal forhold i prøvetakingsområdene. Mycoteam kan enten reise ut å ta luftprøver eller så kan vi låne ut utstyret slik at prøvetakingen blir gjort av personer på stedet.

Prøvene analyseres på vårt laboratorium og vi har en meget omfattende kunnskap og erfaring om hva som er normalt å finne av muggsoppsporer i luft og hva som kan anses som et avvik.

Normalt bør antall soppsporer i inneprøvene være likt eller lavere enn ute. Det bør dessuten være godt samsvar mellom de slekter/arter man finner ute og de man finner inne. Dersom det registreres avvik mellom ute- og inneluft i enten antallet sporer og/eller registrerte muggsoppslekter tolkes dette som indikasjoner på at det forekommer en unormal spredning av muggsopp til inneklimaet. Det foretas videre en generell vurdering av hvilke muggsopptyper man finner i inneluften på prøvetakingstedet i forhold til kunnskap om hvorvidt disse er kjent for å vokse på fuktige bygningsmaterialer eller i bygninger med fuktskader. Hvis det ikke er synlige muggsoppskader kan en unormal forekomst av muggsopp i inneluften indikere at det foreligger skjulte skader i lukkede konstruksjoner, for eksempel i vegger eller gulv.

Normalt tas luftprøver i løpet av få minutter. Dette innebærer at resultatene representerer et øyeblikksbilde av hvilke mengder av muggsopp som finnes i luften ved prøvetakingen. Det kan av forskjellige grunner være store variasjoner i forekomst av muggsoppsporer i luften over tid. Ved prøvetakingen må det derfor være korrekte forutsetninger og ved tolkningen må det tas hensyn til en rekke forhold. Man må derfor ha en meget god kunnskap om muggsoppskader og bygningsskader for å kunne gi en korrekt tolkning av prøveresultat.

Folkehelsa sier at man vet at eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt risiko for utvikling eller forverring av sykdom, men at det ikke finnes kunnskapsgrunnlag for å sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller muggsopp i innemiljøer. Samtidig må man huske på at spesielt sensitive personer kan oppleve ubehag ved selv meget små konsentrasjoner av muggsoppsporer. Direkte slutninger om eksponeringsgrad, grenseverdier og helsemessige forhold er derfor vanskelig.

Kontakt oss

Navn
E-post
* Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding
Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å bruke nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.