Lys

Test av te-lys - påvirkning av inneklima

Bruk av levende lys påvirker inneklimaet i våre boliger ved at det ved brenning av lys dannes små partikler som forurenser innemiljøet. Det er utarbeidet en europeisk standard (NS-EN 15426:2007) for måling av sot fra brenning av levende lys. Hvor mye sot som dannes av lys i denne standarden måles ved at lysgjennomtrengeligheten av en glassplate måle før og etter at den er eksponert for et brennende lys over en gitt tid. Sot dannes ved forbrenning av ulike typer brensel, i levende lys er dette som oftest stearin, parafin eller en blanding av disse. Ved en fullstendig forbrenning vil det i prinsippet produseres CO2 og vanndamp. Ved en ufullstendig forbrenning vil det dannes sot (ved god forbrenning består sot av 80-90 % rent karbon) samt andre kjemiske forbindelser som også vil kunne opptre som partikler.

Det har vært et ønske fra markedet om å kunne måle utslipp av partikler blant annet fra levende lys. Mycoteam har derfor valgt å gjennomføre disse testene med måleapparater som registrerer alle partikler i ulike størrelsesfraksjoner i stedet for en glassplate som svertes av sot.

Siste utførte test på levende lys ble utført på oppdrag fra TV 2. Hovedmålet for testen var å se på om de ulike lysene gav noen forskjell i utslipp av partikler (i ulike størrelsesfraksjoner) under like og kontrollerte forhold i laboratoriet. I vurderinger av lysene ble det i hovedsak lagt vekt på mengden ultrafine partikler. Det er sett på den totale mengden partikler et lys produserer ved tenning og brenning. Det er sett på partikkelmengden over tid og det er skilt på partikler produsert i den første timen og mengde partikler produsert når lyset brenner jevnt og partikkelproduksjonen er stabil (etter 1 time).  

Det ble utført en måling ved Ring 3 i Oslo med samme utstyr som ble brukt inne i laboratorieforsøket. Disse ble utført for å kunne illustrere hvor stor mengde partikler et Te-lys slipper ut i forhold til en normal dag ved en trafikkert vei. Utemålingen ble utført på en kald og overskyet høstdag dag mellom kl 8.00-9.00, ved fra Ring 3 (ved Gaustad).

Disse målingen har ikke innvirket på vurderingen av hvilket Te-lys som avgir minst eller mest partikler, men er kun benyttet for å sammenligne mengde ultrafine partikler som produseres av biltrafikk sammenlignet med Te-lysene.

Rangeringen av hvilke lys som avgir mest og minst partikler er gjort som en sammenligning mellom de 10 Te-lysene hvor det legges litt større vekt på ultrafine partikler som produseres ved kontinuerlig forbrenning, mens et større partikkelutslipp i den første timen er noe mindre vektlagt. Mycoteam har ikke vært kjent med leverandøren av lysene som ble levert til oss.

Oppsett av forsøk:

Forsøksoppsettet er satt opp etter NS-EN 15426:2007 «Levende lys – Spesifikasjon for måling av sotindeksen». Glassplaten som brukes i standard oppsettet er erstattet med to stk partikkeltellere.

Avstand mellom bunn av veke (flamme) og målesonde var 21 cm. Standarden sier at denne skal være mellom 18 og 24 cm.

Nettet rundt lyset var 30 cm høyt med en diameter på 27 cm, dette ifølge standard for Te-lys.

Utstyr:

TSI P-Trak Ultrafin Partikel Counter model 8525 og TSI AeroTrak Partikle Counter model 9306

Testlys:

Mottatt 10 stk lys merket 1-10, 4 stk av hver type. Hver type lys ble testet med 2 paralleller, og merket 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 osv. Produsent og type var ukjent.

Forsøk:

Forsøkene er utført i sterilbenk (luftutvekslingsrate 3,5), etter følgende prosedyre:
  • Vifte i benk på ved målestart.
  • Vifte skrudd av etter 10 min (alle målinger da null)
  • T-lys tent med elektronisk tenner.
  • Målinger utført i 60 min etter tenning.
  • Lys slukket med klype.
  • Målinger utført i 10 min etter slukking av lys.
  • Det er foretatt kontinuerlig logging av partikler

Resultatbehandling:

Resultater fra P-trak (ultrafine partikler) og AeroTrak ble behandlet hver for seg. For AeroTrak ble resultatene fra Finfraksjonen (0,3, 0,5 og 1 um slått sammen) og Grovfraksjonen (3,0, 5,0 og 10,0 um slått sammen).

Kontakt oss

Navn
E-post
* Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding
Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å bruke nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.