Asbest- og miljøkartlegging

Mycoteam gjennomfører miljøkartlegging av bygninger, både i forbindelse med rive- og rehabiliteringsarbeider.

Miljøkartleggingen omfatter kartlegging av miljø- og helsefarlige stoffer i bygg. Ved å gjennomføre en miljøkartlegging reduseres risikoen for at det oppstår spredning av helseskadelige stoffer på byggeplassen samt at byggeavfallet blir klassifisert og havner på rett sted.

Ved en miljøkartlegging kartlegges typisk asbest og fettløslige organiske forbindelser som har svært lav nedbrytbarhet. Stoffer med lav nedbrytbarhet samles opp i næringskjeden som fører til negative effekter på både helse og miljø. Ved å kartlegge hvilke materialer som inneholder stoffer av denne typen kan byggeavfallet håndteres på rett måte – både med tanke på helse og miljø.

Vi kartlegger byggemassen ved hjelp av visuelle undersøkelser og prøvetagning. Etter at selve kartleggingen er gjennomført utarbeider vi en skriftlig rapport om hva som befinner seg i bygningen.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!