Hvem er vi i Mycoteam

Vi er akademikere i kjeledress!

Mycoteam ble etablert av Johan Mattsson og Kolbjørn Mohn Jenssen i 1986. Nyutdannede og med stort pågangsmot startet de opp i en leilighet på St. Hanshaugen. Fokuset var i hovedsak råteskader i bygninger. Etter hvert som erfaring og kunnskap økte, skjønte de raskt at bygningsskadenes årsak var mer komplekse og sammensatte.  

Mycoteam har siden den gang vokst til å bli en av Europas ledende institusjoner innen bygningsbiologiske skader og inneklimarelaterte problemstillinger. Vi er nå ca 40 ansatte, hvor flesteparten har biologisk universitetsutdannelse, og hvorav tre har doktorgrad.

Mycoteam har opparbeidet omfattende kunnskap om undersøkelse og vurdering av fukt- og biologiske bygningsskader. Dette gjennom egen erfaring og forskning, og samarbeid med andre anerkjente fag- og forskningsmiljøer. Vårt laboratorium har en spesialkompetanse på analyse av både biologiske skadegjørere som muggsopp, råtesopp, skadedyr, og på uorganiske partikler inklusive asbest. I tillegg arbeider vi med radonundersøkelser.

Vår evne til å kombinere akademisk fagkompetanse og praktiske bygningsundersøkelser har gitt oss mulighet til å avklare nye bygningsrelaterte problemstillinger, for eksempel malingsrelaterte mugg- og råteskader, muggsoppskader, heksesot og skjeggkre. Dette har gitt oss en unik kunnskap om temaer som berører både privatpersoner, entreprenører, håndverkere, forsikringsselskap samt statlige og kommunale institusjoner.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!