Priser

De fleste av våre arbeidsoppgaver utføres på timebasis, men vi kan også gi faste pristilbud.

I tillegg kommer eventuelle tilleggskostnader som f.eks. prøveanalyser, foto/bildebehandling og kjøregodtgjørelse. Se prisliste.

Våre tjenester er mva-pliktige med unntak av kurs/undervisning og salg av litteratur til sluttbruker.

Hasteoppdrag/overtid har generelt en prisøkning på 50 % på ordinære priser. Arbeidet utføres da umiddelbart.

Materialprøver

Mugg/råte/insekt/oppsop støv, analyse og rapport
Kr. 2008,-
Kr. 2510,-
 • De fleste typer materialer kan sendes til oss for analyse. Pris for analyse av en prøve og rapport, ved flere prøver enn en faktureres det for tilleggsprøve/er Mugg: Er prøven fuktig bør den legges i papiremballasje. Råte: Er prøven fuktig bør den legges i papiremballasje. Best resultat får vi hvis prøven er tatt i overgangen friskt/angrepet trevirke. Ta med evt. overflatesopp. Støv: Unngå oppsop fra gulv, hvis mulig, her er det mye forurensning som oftest ikke har noe med prøven ellers å gjøre. Asbest: Brekk eller skjær forsiktig av et stykke av materialet (3 x 3 cm), og legg det i doble plastposer, gjerne med lynlås, før det sendes til oss. Merk prøven med «Kan inneholde asbest». NB. Støvprøver asbest analyseres med SEM, se SEM-pris lenger ned i listen. Insekter: Legg insektet i en fyrstikkeske eller annen stiv emballasje så det ikke blir knust under transport.

Tilleggsprøve materialprøver pr. stk
Kr. 908,-
Kr. 1135,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen. Er prøvene av forskjellig materiale, men fra samme konstruksjon/sted (vegg, gulv, himling osv.) regnes det som en prøve.

Aldersvurdering materialprøver, analyse og rapport
Kr. 4484,-
Kr. 5605,-
 • Pris for analyse av en prøve og rapport, ved flere prøver enn en faktureres det for tilleggsprøve/er Aldersvurdering benyttes vanligvis i forbindelse med forsikringssaker hvor det kan være avgjørende å vite hvor gammel skaden er. For råteprøver kan denne analysen foretas på trematerialer. Send gjerne en bit av den mest råtne delen og en bit fra overgangen til friskt tremateriale. Aldersvurdering av muggprøver er ikke alltid mulig å foreta, men vi vil alltid forsøke. Her kan alle typer materiale benyttes.

Mikroskopimåling (membran-og malingtykkelse) , analyse og rapport
Kr. 2008,-
Kr. 2510,-
 • Pris for analyse av en prøve og rapport, ved flere prøver enn en faktureres det for tilleggsprøve/er Analyse/måling av tykkelsen på membran- eller malingslag

Tilleggsprøve mikroskopimåling pr. stk
Kr. 908,-
Kr. 1135,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen

Malingsegenskaper, analyse og rapport
Kr. 2008,-
Kr. 2510,-
Mikroskopibilde
Kr. 572,-
Kr. 715,-
Elementanalyse med SEM mikroskop, analyse og rapport
Kr. 2944,-
Kr. 3680,-
 • Tillegg for bilde tatt av prøven i mikroskop i rapporten (bare på forespørsel fra kunde).

Tilleggsprøve elementanalyse pr. stk.
Kr. 2228,-
Kr. 2785,-
Fukt – veie, tørke, analyse og rapport
Kr. 2944,-
Kr. 3680,-
Tilleggsprøve fukt pr. stk.
Kr. 2228,-
Kr. 2785,-

Mycotape og Mycotape DNA

Mycotape Classic/Combi/Støv, analyse og rapport
Kr. 2008,-
Kr. 2510,-
 • Pris for analyse av en prøve og rapport, ved flere prøver enn en faktureres det for tilleggsprøve/er. Analysen gir svar på hvilken type muggsopp og hvilken type støv som er tilstede (byggestøv, husstøv ol.). Gjelder ikke støv med mulig asbest.

Tilleggsprøve Mycotape pr. tape/prøve
Kr. 572,-
Kr. 715,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen.

1 ark Mycotape, 5 tape/prøver
Kr. 4296,-
Kr. 5370,-
Tilleggsprøve støvdekke % pr. tape/prøve (over 15 prøver 25% rabatt, over 30 prøver 50% rabatt)
Kr. 360,-
Kr. 450,-
 • Støvdekkeprosent brukes for å måle hvor mye støv det er pr. cm2 og benyttes i forbindelse med kontroll av renhold av overflater, også i ventilasjonsanlegg. Ved 15 til 29 prøver gis 25% rabatt. Over 30 prøver gis 50% rabatt.

Mycotape DNA, analyse og rapport
Kr. 3860,-
Kr. 4825,-
 • Brukes for å kartlegge inneklima. Her analyseres levende og døde muggsoppsporer som er deponert i støvet i perioden siden siste rengjøring. I tillegg til muggsoppsporer vil vi også kunne se aktinobakterier som ofte gir helseplager. Prøvene tas av synlig støv på lite tilgjengelige horisontale flater (ikke gulv eller vinduskarmer). Det er viktig at prøven tas av deponert støv og ikke direkte på muggsoppvekst.

Tilleggsprøve Mycotape DNA pr. tape/prøve
Kr. 2564,-
Kr. 3205,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen.

Pakkepris 3 Mycotape DNA tape/prøver
Kr. 7716,-
Kr. 9645,-
 • Pakkepris med redusert pris, når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg

Luftanalyser

MicroBio muggsopp, grunnpakke, analyse av 3-5 sett skåler og rapport
Kr. 6356,-
Kr. 7945,-
 • Ved en MicroBio prøve trekkes luft over en dyrkningsskål der muggsoppsporer fester seg i dyrkingsmediet. Prøvene dyrkes hos oss i 1 uke fra prøvedato. Etter dyrkning vil analysen vise alle levende muggsoppsporer som finnes i luften, og dette gir et bilde av inneklimaet på prøvetidspunktet. I prisen er leie av pumpen inkludert. En av prøvene (referanseprøve) skal alltid tas ute. Vær oppmerksom på at vi har et begrenset antall av slike prøvetakingsapparat, utstyret skal derfor returneres innen en uke. I tillegg er microbio skålene en ferskvare – dvs. at de ikke har ubegrenset varighet. Sjekk Best før-dato som står utenpå posen som skålene ligger i.

Tilleggsprøver MicroBio pr sett
Kr. 592,-
Kr. 740,-
 • Tilleggsprøver til varelinjen over og brukes om det skal tas prøve i flere enn 4 rom i samme bygg

MicroBio muggsopp, analyse av 1 ute- + 1 inneprøve og rapport
Kr. 3376,-
Kr. 4220,-
 • Brukes kun der hvor inneprøven tas i små bygninger, som dukkestuer, enkeltstående garasjer osv

BioAire sopp, analyse og rapport
Kr. 2008,-
Kr. 2510,-
 • Ved en BioAire prøve trekkes luften over en klebrig filter som partiklene i luften fester seg til. Dette analyseres og gir et bilde av alle muggsoppsporer som finnes i luften, både levende og døde sporer. Prøve behøver ikke dyrkning og brukes derfor når et raskt svar er essensielt. I prisen er leie av pumpen inkludert. Vær oppmerksom på at vi har et begrenset antall av slike prøvetakingsapparat, utstyret skal derfor returneres innen en uke.

Tilleggsprøve BioAire sopp pr. stk
Kr. 908,-
Kr. 1135,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen.

BioAire sopp/vurdering av støv, analyse og rapport
Kr. 2284,-
Kr. 2855,-
 • Ved en BioAire prøve trekkes luften over en klebrig filter som partiklene i luften fester seg til. Dette analyseres og gir et bilde av alle muggsoppsporer som finnes i luften både levende og døde sporer. I tillegg til soppanalysen analyseres det hva slags støv det er i luften (byggestøv, husstøv osv) og om dette er mer eller mindre enn «normalt». I prisen er leie av pumpen inkludert.

Tilleggsprøve BioAire sopp/vurdering av støv pr. stk
Kr. 1244,-
Kr. 1555,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen.

BioAire total, analyse og rapport (telling og klassifisering av alle partikler)
Kr. 2620,-
Kr. 3275,-
 • Ved en BioAire prøve trekkes luften over en klebrig filter som partiklene i luften fester seg til. Dette analyseres og gir et bilde av alle muggsoppsporer som finnes i luften både levende og døde sporer. I tillegg til muggsoppanalysen gis en fullstendig kvantifisering av støvet og en oversikt over hvor mange partikler det er av hver støvtype. I prisen er leie av pumpen inkludert.

Tilleggsprøve BioAire total pr. stk
Kr. 1484,-
Kr. 1855,-
 • Pris når det blir sendt inn flere prøver samtidig fra samme bygg. Første prøve har alltid prisen over, hver av tilleggsprøvene har denne prisen.

Porto Microbio og BioAire t/r
Kr. 592,-
Kr. 740,-

Andre analyser/logging

Bakterieprøve, analyse og rapport
Kr. 2276,-
Kr. 2845,-
 • Brukes ved kloakklekkasjer. Svabere for prøvetaking sendes ut av oss. Prøven må sendes ekspress tilbake til oss samme dagen som prøvetaking.

Tilleggsprøve bakterier pr. stk
Kr. 1232,-
Kr. 1540,-
Bildeanalyse
Kr. 912,-
Kr. 1140,-
 • Hvis du vil ha et kort svar på «Hva er dette?» send et bilde til post@mycoteam.no sammen med informasjon om problematikken og informasjon om bygget. Et kortfattet svar vil bli sendt pr. mail.

CO2 - logging, analyse og rapport (1 logger inntil 3 dager)
Kr. 3000,-
Kr. 3750,-
 • En inneklimasjekk som brukes når man har mistanke om for dårlig ventilering. Ved å logge CO2 i 2-3 dager så får man et godt uttrykk for hvordan inneklimaet er og hvordan det endrer seg ved forskjellig bruk/belastning av rommene.

CO2, logging (inntil 3 dager) pr. ekstralogger
Kr. 1008,-
Kr. 1260,-
CO2 - logging med sporgass (kjøpt selv), analyse og rapport (2 loggere 3 dager)
Kr. 4008,-
Kr. 5010,-
 • Brukes til kontroll av om rommet/boligen har riktig ventilasjon ihht forskrifter. Det er det reelle luftskiftet som måles ved at man ser på hvor raskt en sporgass (CO2) tynnes ut.

Radon – logging (trinn-2), analyse og rapport (1 logger inntil 3 uker)
Kr. 3000,-
Kr. 3750,-
 • Digitale radonloggere brukes til å måle variasjonen i radonnivåene over tid f.eks i løpet av døgnet der det er balansert ventilasjon med døgnjustering (trinn-2 måling), under utbedring av forhøyede radonverdier eller som indikasjons målinger. En kortidsmåling (2-3 uker) er ikke alene gyldig dokumentasjon på radonnivåene i et bygg.

Radon logger, tillegg pr. ekstra logger
Kr. 452,-
Kr. 565,-
 • Radon skal måles i en periode på minimum 2 måneder i vinterhalvåret (perioden mellom 15. oktober og 15. april). Sporfilm selges i pakker på minimum to stykker, og det skal minst gjøres to målinger i en bolig. Hvor mange sporfilmer du trenger for å måle i din bolig avhenger av størrelse, antall etasjer og rom.

Sporfilm, pr. stk (min. 2 stk )
Kr. 280,-
Kr. 350,-
Hurtigsporfilm (Rapidos) pr. stk.
Kr. 490,-
Kr. 612,50,-

Asbest

Asbest material, analyse og rapport
Kr. 2008,-
Kr. 2510,-
Asbest material, analyse og rapport. Lavkost svartid 7 dager.
Kr. 1708,-
Kr. 2135,-
Tilleggsprøve asbest materialprøve pr. stk
Kr. 908,-
Kr. 1135,-
Tilleggsprøve lavkost svartid 7 dager
Kr. 777,-
Kr. 971,25,-
Asbest støv, analyse og rapport
Kr. 2944,-
Kr. 3680,-
Asbest støv, analyse og rapport. Lavkost svartid 7 dager.
Kr. 2508,-
Kr. 3135,-
Tilleggsprøve asbest støv pr. stk
Kr. 2228,-
Kr. 2785,-
Tilleggsprøve asbest støv pr. stk. Lavkost svartid 7 dager.
Kr. 1888,-
Kr. 2360,-
Asbest, analyse og rapport PCM (etterkontroll)
Kr. 2292,-
Kr. 2865,-
Asbest, analyse og rapport PCM (etterkontroll). Lavkost svartid 7 dager.
Kr. 1952,-
Kr. 2440,-
Tilleggsprøve PCM pr. stk
Kr. 1496,-
Kr. 1870,-
Tilleggsprøve PCM pr. stk. Lavkost svartid 7 dager.
Kr. 1264,-
Kr. 1580,-
Asbest, analyse og rapport SEM
Kr. 2944,-
Kr. 3680,-
Asbest, analyse og rapport SEM . Lavkost svartid 7 dager.
Kr. 2508,-
Kr. 3135,-
Tilleggsprøve SEM pr. stk
Kr. 2228,-
Kr. 2785,-
Tilleggsprøve SEM lavkost svartid 7 dager
Kr. 1888,-
Kr. 2360,-
Leie av asbestpumpe, pr. påbegynt uke
Kr. 1560,-
Kr. 1950,-
Leie av asbestpumpe hentet og levert samme dag
Kr. 780,-
Kr. 975,-
Porto asbestpumpe t/r
Kr. 724,-
Kr. 905,-

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!