Fuktlogging av trematerialer

Mycoteam logger fukt i luft og trematerialer under byggeprosessen. Fuktlogging er viktig for å kunne dokumentere tørkeklimaet samt fuktinnholdet i trematerialer før lukking av konstruksjoner. Mycoteam kan tilby fuktovervåkning via webløsning.

Fuktlogging (luft/materialer) – webløsning

Hvilke fuktbelastninger som et bygg eller en konstruksjonsdel utsettes for vil variere både i byggeprosessen og videre i byggets levetid med bruk og ytre klima. Mycoteam kan tilby en fuktovervåkning med sensorer som logger fukt og temperatur som kan overvåkes via en webløsning.

Tørkeklimaet (luftens RF/temperatur) bør logges med et trådløst system fra bygget er tett.  Logging av fukt- og temperaturforholdene i en bygning under byggeprosessen gir verdifull informasjon slik at man kan iverksette riktige tiltak der det er nødvendig. I tillegg kan man dokumentere effekten av byggtørkere/avfuktere.

Mycoteam benytter seg av Hygrotrac som er et trådløst fuktovervåkningssystem. Fuktigheten i bygningen kan overvåkes via PC mot en egen hjemmeside. Nettløsningen styres av Mycoteam og er passordbeskyttet. Det kan eventuelt opprettes et eget nettsted for oppdragsgiver.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!