Fuktinspeksjon på byggeplass

Mycoteam utfører fuktinspeksjoner på byggeplassen. Vi går fuktrunder og dokumenterer forhold som utgjør en fuktrisiko. Mycoteam kartlegger, anbefaler tiltak og dokumenterer fukt- eller vannskader i byggeprosessen.

Fuktrunder på byggeplassen

Å gå fuktrunde på byggeplassen innebærer å se på oppbevaring av materialer, vanninntregning, stående vann på bjelkelag, tilskitning- og oppfuktning av fuktfølsomme materialer. Under fuktrunden bør det tas fuktmålinger som stikkprøver. Fuktrunder bør gås regelmessig av fuktsikkerhetsansvarlig person på byggeplass sammen med Mycoteam. Mycoteam dokumenterer avvik ved fotografering, markering på plantegning og i en protokoll. Tiltak anbefales og i hvilken grad dette haster å bli gjennomført. Ved neste fuktrunde kontrolleres om tidligere avvik kan lukkes.

Kartlegge- og vurdere fuktskader

I en byggeprosess vil det nesten uten unntak skje at materialer blir fuktet opp. Dette kan f.eks. skje ved regnvær eller ved en vannlekkasje. Det vil være svært viktig å få kartlagt omfanget av skaden på et tidlig stadium og hvilke tiltak som skal iverksettes for å unngå f.eks. muggvekst. Mycoteam kan kartlegge skadeomfanget ved hjelp av fuktmålinger og anbefale riktige tiltak. For å kunne lukke et slikt avvik vil det være nødvendig å kunne dokumentere håndteringen av skaden og at materialene var tørre før lukking av konstruksjonen av en uavhengig part.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!