Kurs og undervisning

Mycoteam underviser jevnlig om ulike temaer som er knyttet til blant annet bygningsfysikk, fukt, muggsopp, inneklima, råtesopp og skadedyr.

Vi har et samarbeid med QUALITY NORWAY, som er en av Norges største på kurs, konferanser og arrangementer. Du finner alle våre kurs her: https://qualitynorway.no/kurs/bygg-anlegg-og-eiendom/

Vi arrangerer kurs både digitalt og i våre lokaler i Børrestuveien 3, Oslo. Vår erfaring er at det ofte er mer hensiktsmessig at vi reiser ut til den aktuelle bedriften/institusjonen og underviser der. På den måten blir det som regel mer fleksibelt med hensyn til tidspunkt, mindre tidsforbruk og lavere kostnader. Mange kurs skjer internt hos bedrifter og da kan vi skreddersy innholdet etter ønske.

Det er som regel tre kursalternativ som er aktuelle:

1. Foredrag 2 timer

  • Korte foredrag om spesifikke temaer som kunden ønsker en innføring i.
  • Dette kan skje både på dag- og kveldstid.

2. Halvdagsundervisning (4 timer)

  • Dette er et kurs som vil gi en dypere faglig innsikt i et gitt tema.
  • Vi tilpasser tidspunktet etter hva som passer best for bedriften.

3. Heldagskurs, (ca. 7 timer effektiv tid)

  • Grundige kurs hvor vi går i dybden på et ønsket tema eller dekker et større spekter av fagfelt.  
  • Her er det rom for å dekke ulike temaer og gå i dybden vedrørende for eksempel fukt-/vannskader, treskadeinsekter/skadedyr, råtesopp og inneklimaproblemer.
  • Et heldagskurs gir god tid til å dekke relevante temaer på en fyldig og optimal måte. Det gir også bedre tid til spørsmål og diskusjoner.
  • Man kan dessuten legge inn en befaring (hvis passende objekt finnes tilgjengelig på rimelig avstand) eller praktiske øvelser hvis dette er ønskelig.

Litteratur/dokumentasjon

Utskrift av forelesninger samt relevante faktablad og annen faginformasjon, kan deles ut til kursdeltagere eller ettersendes per mail. Kursdeltakere har også mulighet for å få kjøpe våre bøker til 30% rabatt.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!