Flomskader i bolighus

Når mange får flomskader samtidig, er problemet at det verken finnes nok fagfolk eller utstyr som kan håndtere alle skadene. Dermed blir mange boliger stående med vann og fuktskader i ukevis før noe blir gjort.

Tiltak og utbedring av flomvannskader

En utbedring ved flomvannskade består i store trekk av seks hovedmoment:

 • Strakstiltak (fjerne fritt vann, utlufting/avfukting, flytte ut innbo og løse gjenstander)
 • Innledende skadevurdering
 • Avdekking og åpning av konstruksjoner
 • Vasking
 • Tørking
 • Uavhengig kontroll og dokumentasjon

Avklar med takstmann/selskapet om du selv skal gjøre noe

 • Flytt ut innbo, prioriter hva som er mest ønskelig å beholde
 • Avskjerm skadet del av bygget mot resten av boligen.
 • Få ut alt av våt isolasjon, våte og ødelagte gipsplater osv.
 • Sørg for at det er god luftsirkulasjon og gjerne varme og i rommet, slipp ut varm, fuktig luft.
 • Er ikke luftsirkulasjonen god nok, kan fuktigheten krype oppover i veggene og medføre muggskader i etasjen over.
 • Se til at alle overflater raskt blir tørre, men det er viktig at det også er tørt på undersiden av materialene.
 • Er du usikker på om det har skjedd noe inni veggene som ikke er åpnet, ta prøver og send dem inn.

Avdekking sparer tid og gir bra resultat

Det er viktig at man ikke tror at utplassering av avfuktere er hele løsningen. Det gir en falsk trygghet fordi dette kun gir en overflatisk opptørking. Ofte er det betydelig mer komplisert å få til en uttørking av våte konstruksjoner, slik som skillevegger, utlektede kjellervegger og tilfarergulv. Når slike konstruksjoner er våte av flomvann, skal de åpnes, våt isolasjon fjernes, rengjøres og man må starte opp uttørking av treverk, tegl og betong. Ved rask avdekking, kan man unngå at vann rekker å trekke særlig langt inn i slike materialer.

Unngå kontantoppgjør

Mycoteam advarer boligeiere mot å godta kontantoppgjør fra forsikringsselskapet.

– Gjør man det, er man selv ansvarlig for å få utbedret skaden forsvarlig. Du kan ikke komme i etterkant og si at du fikk muggsopp. Dermed kan kostnaden for deg som boligeier bli mye større hvis utbedringen ikke er god nok.

Ved en storflom får mange boligeiere tilbakeslag av skittent avløpsvann og kloakkvann fordi kommunale rør ikke klarer å ta unna alt vannet. Man får da inn skitt og bakterier i boligen.

Derfor anbefaler Mycoteam boligeiere om å la forsikringsselskapet sørge for hele jobben, og at man skal være varsom med å godta et kontantoppgjør dersom man ikke er sikker på at en flomskade kan utbedres raskt.

Uavhengig kontroll

Det er sjelden en snarvei til et godt resultat ved flomvannskader. Vår erfaring er imidlertid at det ikke nødvendigvis er så vanskelig å komme godt i mål hvis man fokuserer på de viktige og sentrale problemstillingene. Er man i tvil underveis er det viktig at man henter inn nøytrale fagfolk.

  Kontakt oss
  Nyhetsbrev

  Abonnér på vårt nyhetsbrev!