Fuktmåling ved vannskade

Mycoteam har kompetansen til å utføre fuktmålinger i konstruksjoner for å dokumentere skadeårsak og skadeomfang. Vi benytter fuktmåleutstyr med sporbar kalibrering og måleutstyret kontrolleres jevnlig.

Måling av fukt (RF) i avrettingslag i henhold til NS 3511

Restfuktighet i avretningslag kan være en stor kilde til byggfukt. Det skaper problemer i selve byggeprosessen og i bygget etter ferdigstillelse. NS 3511 krever derfor at det foretas prøver av avretningslag. Mycoteam har kompetanse og utstyr til både å ta prøver og analyser.

Ved RF-bestemmelse i avrettingslag skal det alltid tas ut en prøve av hele materialsjiktet. Det skal måles RF i avrettingslag dersom avrettingslaget tykkelse er over 20 mm. Hvis leverandørens anvisinger mangler eller ikke blir fulgt, skal det også måles RF i avrettingslag med tykkelse < 20 mm.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!