Kartlegging av vannskader

Ved vannskader er det svært ofte en kombinasjon av kompliserte og vanskelige tilgjengelige konstruksjoner, et uoversiktelig skadebilde og en meget stram tidsramme. I tillegg er det mange praktiske problemer som skal håndteres. Dette betyr at enkelte forhold lett blir oversett eller bortglemt.

For å sikre et godt resultat må man derfor ha et tverrfaglig fokus på hvordan slike skader skal håndteres. Kunnskap om både bygninger, materialer og konstruksjoner, fuktmåling, muggsoppskader og inneklima må være involvert i skadehåndteringen. Mycoteam har både omfattende kunnskap og erfaring om vannskader i alle typer av bygninger og vi kan derfor bidra til en optimal vannskadehåndtering.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!