Inspeksjon av asbest

Mycoteam analyserer materialer for asbestinnhold og kartlegger bygninger for asbestholdige materialer i konstruksjoner. Noen ganger oppdages asbest først etter at rehabilitering har startet. I slike tilfeller kan det oppstå usikkerhet om asbestfibre har blitt spredt til luften. Mycoteam foretar målinger i inneluft for kontroll av fiber i luft.

I forbindelse med rivning, oppussing, rehabilitering og mindre byggearbeider i bygg fra 1980-tallet eller tidligere, bør det vurderes nøye om asbestholdige materialer forekommer. Det bør tas prøve av mistenkelige materialer for nærmere analyse da det ikke er mulig å avgjøre asbestinnhold kun med det blotte øye.

Ved mistanke om spredning av asbest i inneklima eller i deponert støv, kan det tas luftprøver. Det bør på forhånd ha vært påvist asbest i nærliggende bygningsmaterialer. Det finnes grenseverdier for hvor høy konsentrasjonen av fibre i inneluft kan være.

Etter en asbestsanering skal det tas luftprøver inne i arbeidssonen før det åpnes til omkringliggende lokaler og før undertrykket kobles fra. Også her er det grenseverdier for akseptabel mengde fibre. Mycoteam har god erfaring og dokumentert kompetanse innen fiberanalyse ved bruk av polarisasjonsmikroskopi. Dette er metoden som anbefales av WHO (Verdens helseorganisasjon) og NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) for påvisning og identifisering av asbest. Analysemetoden er enkel, rask, sikker og relativt rimelig.

Mycoteam utfører luftprøvetaking i henhold til WHOs anbefaling og Arbeidstilsynets krav. Fibertelling utføres ved hjelp av lysmikroskopi (PCM) og metode NIOSH 7400, eller ved bruk av scanning elektronmikroskopi (SEM) og metode ISO 14966.

Vi kan bistå som konsulenter/ rådgivning, i tillegg til å holde informasjonskurs ved behov.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!