DNA-test for muggsopp og aktinobakterier

Mycotape DNA er en test for å påvise muggsopp i inneklima. Prøvetakingen kan du enkelt utføre selv ved å ta prøve på en støvete overflate. Etter analyse i vårt laboratorium kan vi ut fra mengder og typer muggsopp i støvet si om det er sannsynlig med fuktskader og muggsoppvekst i nærheten av prøvestedet.

Metoden påviser i tillegg aktinobakterier, som også vokser på fuktskadede bygningsmaterialer, og ofte er årsaken til lukten som av mange beskrives som “kjellerlukt”. Metoden brukes primært for å vurdere om det forekommer skjulte fukt- og soppskader, men kan også brukes for kontroll av renhold etter sanering av muggsoppskader.

Analysen

  1.  Mengden støv på overflaten blir målt ved skanning og digital bildebehandling. Støvmengden blir primært brukt for å vurdere om mengden muggsopp og aktinobakterier avviker fra det som er normalt i støv.
  2. Partikkelsammensetningen i støvet blir vurdert ved mikroskopering. Vi vurderer om støvet kan karakteriseres som normalt husstøv, eller om det forekommer en betydelig forekomst av andre partikler, for eksempel fra ulike byggematerialer.
  3. Forekomsten av muggsopp og aktinobakterier analyseres ved bruk av DNA-teknikker. Det legges vekst på typer muggsopp som er vanlig forekommende på bygningsmaterialer som utsettes for fuktighet.

Bestille prøvetakingsmateriell

Mycotape DNA får du tilsendt sammen med informasjon om hvor og hvordan prøvene skal tas. I en enebolig eller bygg av tilsvarende størrelse er det vanlig å ta tre prøver i tre utvalgte rom, da flere prøver i samme bygg gir en bedre vurdering av forholdene. Bestill gjerne flere Mycotape DNA enn du skal bruke i første omgang. De har lang holdbarhet, og du betaler først for tjenesten når du sender dem i retur for analyse.

Tilbakemelding til kunden

Mycotape DNA kan bestilles pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside. Rapport med analyseresultater, vurderinger av resultatene og anbefalinger til videre tiltak blir normalt sendt 1-2 uker etter prøvemottak. Analyseresultat kan ved behov leveres raskere.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!