kopi_av_svart_vannskademuggsporer.jpg

Helsemessige effekter av muggsoppskader

Helsemessige effekter av muggsoppskader

Det er godt kjent at det ikke er sunt med muggsoppskader innendørs, men det er meget stort sprik i hva folk mener om hvor farlig det kan være med muggsoppskader. Dette har stor konsekvens for hvordan muggsoppskader blir vurdert og håndtert. Resultatet av dette er ofte en stor usikkerhet, et høyt konfliktnivå og omfattende kostnader. Det er derfor viktig at man ser på hva som er faktiske forhold og hva de norske myndighetene sier som muggsopp og helse.

I januar 2015 kom Folkehelsa ut med en revidert rapport om «Faglig anbefalte normer for inneklima. 2015:1». De skriver der at «Fuktproblemer eller muggsopp innendørs synes å gi økt risiko for en rekke allergier og luftveislidelser inkludert astmautvikling og -forverring, pustebesvær, hoste, piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt, allergisk rinitt, og andre symptomer fra øvre luftveier samt eksem. Mekanismene for helseeffekter synes å kunne være både allergiske og ikke-allergiske.».

Videre oppsummerer de med følgende:

«Anbefalt faglig norm for fukt og muggsopp
Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Det foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller muggsopp i innemiljøer. Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs og i bygningskonstruksjonen skal unngås. Tegn på risikoforhold er mugglukt og hyppig forekommende kondens på overflater eller i konstruksjonen. Tidligere større fuktskader der materialer ikke er raskt uttørket, rengjort eller fjernet kan også utgjøre en helserisiko. Der slike forhold påvises skal de utbedres så raskt som mulig.».

Hva betyr dette i praksis?

Det er vitenskapelig bevist at det generelt sett ikke bra med muggsoppskader innendørs, men hva betyr dette i praksis? Det er jo en vesentlig forskjell på om en muggsoppskade er på et barnesoverom eller om det er i taktroa på et kaldtloft. Man må derfor huske på at alltid ta en individuell vurdering av skader og se på hvilke lokale forhold som spiller inn på vurderingen. På den måten kan man få en god mulighet til å skreddersy både vurdering og eventuelle tiltak til den aktuelle situasjonen – akkurat som en lege man selvsagt må foreta en individuell undersøkelse og vurdering av pasienter og ikke si at alle skal ha samme behandling for tilsynelatende like symptomer.

Kontakt oss

Navn
E-post
* Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding
Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler eller fortsette å bruke nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.