Laboratorieanalyser av asbest

Mycoteam analyserer materialprøver for innhold av asbest. Videre analyserer vi prøver for beregning av fiberkonsentrasjonen i luft. Resultatet vurderes opp mot gjeldene grenseverdi for inneklima generelt, og eventuelt mot kravet etter en asbestsanering.

Hvordan påvise asbest i bygningsmaterialer?

Er boligen du rehabiliterer bygget før 1985? Da kan det være store muligheter for at den har asbestholdig byggematerialer. Ved innlevering av en materialprøve kan innhold av asbest bekreftes eller avkreftes. Vi forteller også hvor i materialet asbesten sitter (inni materialet, på overflaten, lim sjiktet osv.)

Det er av stor betydning at man tar en risikovurdering og iverksetting av tiltak ved mistanke. Dersom man er bekymret for eksponering ved å uthente materialprøvene selv, så kan vi komme ut på en asbestinspeksjon.

Er asbest farlig?

Det er viktig å merke seg at den helsemessige risikoen skjer ved å puste inn asbestfibre. Hele materialer som står urørt utgjør ingen helserisiko. Vi anbefaler å avvente videre arbeid dersom det er mistanke om at materialer kan inneholde asbest. Det kan frigis store mengder fibere ved håndtering av asbestholdige materialer, spesielt ved saging, sliping, boring og pussing. Da bør man bruke egnet verneutstyr og håndtere dette slik at fiber ikke spres til resten av boligen/bygget.

Hvordan ta prøver

Skjær eller brekk forsiktig av en bit av det mistenkelige materialet, ca 3 x 3 cm stor. Dersom det er flere materialer som ligger oppå hverandre må du få med deg litt av alle sjiktene. Materialet legges i dobbel, tett plastpose som merkes «kan inneholde asbest».

Måling av asbestfiber i luft

Dersom det er mistanke om at det er spredt asbestfiber til luft bør det tas målinger av luften. Asbestholdige materialer bør da være påvist på forhånd. Grenseverdier er satt for hva som er akseptabelt i arbeidsmiljø. Lovdata og arbeidstilsynet anbefaler luftmålinger inne i arbeidssonen etter en asbestsanering (etterkontroll), før sonen rives og undertrykket skrus av.

Mycoteam utfører luftprøvetaking i henhold til WHOs anbefaling og Arbeidstilsynets krav. Fibertelling utføres ved hjelp av lysmikroskopi (PCM) og metode NIOSH 7400, eller ved bruk av scanning elektronmikroskopi (SEM) og metode ISO 14966.

Mycoteam leier også ut måleutstyr til profesjonelle aktører. Prøvene kan sendes pr. post, eller leveres til vår avdeling i Oslo. Analyseresultat leveres normalt i løpet av et døgn etter prøvemottak, enten per telefon eller e-post. Skriftlig rapport kommer normalt sett på e-post 1-3 dager etter prøvemottak. Dersom det er ønske om raskere analysesvar kan dette gis i løpet av 2-5 timer mot et påslag i prisen på 50%.
Vi kan også levere analysesvar i løpet av 7 dager til ca 15% prisreduksjon.

Er du usikker på hvilken type prøve du skal ta, ring oss gjerne og vi vil hjelpe deg.
Egnede prøveposer kan bestilles gratis pr. telefon, e-post eller via vår hjemmeside. Prøven kan sendes pr. post, eller leveres til vår avdeling i Oslo

Skjema for innsending av prøver

Ønsker du å sende inn en prøve for analyse, fyll ut skjema og legg ved prøven.

Prøveskjema asbestprøve luft

Prøveskjema asbestprøve material

 

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!