Logging av inneklima

Mycoteam kan logge inneklimaet i ett eller flere rom over tid. Logging av inneklima er nyttig for å få vite om ventilasjon og oppvarming holder mål. Ved logging måler vi temperatur, relativ luftfuktighet og CO₂-nivå. Konsentrasjonen av CO₂ stiger hvis ventilasjonen i rommet er for dårlig slik at man får inn for lite frisk og ren luft.

Hvorfor måle CO₂

CO2 brukes som en indikator på dårlig luft, og forhøyet CO₂-verdi viser at luften ikke skiftes tilstrekkelig raskt ut. Dersom CO2-nivået i et rom stiger over normverdien fastsatt av Folkehelseinstituttet, viser dette at det er dårlig luftkvalitet. Andre forurensninger i inneluften (støvpartikler, allergener og ulike avgasser) vil samle seg når det er for lite ventilasjon. Dette kan igjen føre til plager som hodepine, slimhinneirritasjon og nedsatt arbeidskapasitet. CO₂-konsentrasjonen er en god hygienisk indikator på luft utskifte for å unngå et ubehagelige nivå av kroppslukt.

Grenseverdier

Grenseverdien for CO₂ er satt til 1000 ppm (parts per million) i Folkehelseinstituttets «Anbefalte faglige normer for inneklima». Hvis verdien overstiger normverdien, er det et tegn på at ventilasjonen er for dårlig i forhold til hvor mange mennesker som oppholder seg i rommet. Verdien må derfor sees opp mot rommets personbelastning.

Temperatur og relativ luftfuktighet

Temperaturen skal verken ligge for lavt eller for høyt i oppholdsrom eller kontorer. Om vinteren bør temperaturen innendørs ligge på 20-24 oC, og om sommeren 23-26 oC. Luftfuktigheten (% RF) er sterkt avhengig av årstiden og fuktighet utendørs. Vanligvis ligger den et sted mellom 20 og 60 % RF.

Hvordan måle CO₂

Vi anbefaler å plassere ut måleutstyret i minst 3 døgn for å få med den naturlige variasjonen i lokalene man måler i. Spesielt viktig er dette i lokaler med balanserte ventilasjonsanlegg som skrus av / på. Når man måler er det viktig at lokalet er i normal bruk. Kortidsmålinger og punktmålinger er lite nyttige når man vurderer inneklimaet.

Mycoteam utarbeider en vurdering basert på resultatene av loggingen. Vi kommer med konkrete tiltak i en rapport som dokumenterer forholdene.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!