Måling av støy og etterklang

Mycoteam foretar målinger og vurderinger av støy og etterklang i arbeidsmiljø og alle former for bygninger, med tanke på sammenlikning med krav stilt i norsk regelverk. Støyeksponeringen bestemmes gjennom en kombinasjon lydmåledata og grundige arbeidsanalyser. Gjennom jevnlige støymålinger kan en bedrift kontrollere om det daglige støyeksponeringsnivået holder seg under gitte grenseverdier.

Personlig støybelastning

Ved støymålinger i arbeidsmiljø følger Mycoteam AS anbefalinger gitt i NS-EN ISO 9612:2009: Bestemmelse av støyeksponering i arbeidsmiljø, teknisk metode. Grenseverdiene for daglig støyeksponering og impulsstøy oppgitt i Arbeidstilsynets forskrift om grense- og tiltaksverdier benyttes for vurdering av resultatene.

Etterklang måles som beskrevet i NS EN ISO 3382:2 Etterklang i vanlige rom.

NS 8175:2012 Akustiske forhold i bygninger. Lydklassifisering av ulike typer bygninger angir blant annet anbefalte etterklangstider for forskjellige typer rom og bygningstyper. Resultatet av etterklangsmålingene sammenliknes med disse anbefalingene.

Måling av støy fra tekniske installasjoner (strukturstøy)

Støybelastning fra maskiner og fastmonterte installasjoner (strukturstøy) i bygninger måles som beskrevet i NS-EN ISO 16032: Måling av lydtrykknivå fra tekniske installasjoner i bygninger. Resultatene sammenliknes med anbefalte krav gitt i NS 8175:2012, eventuelt med spesialkrav gjeldene for de spesifikke bygningene og installasjonene.

Måling av støy fra veitrafikk og andre utendørs kilder.

Måling av støy fra veitrafikk måles som beskrevet i NS 8174-1+2:2007/2008: Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk.

Resultatene av målinger fra utendørs støyforurensing sammenliknes NS 8175:2012, krav og anbefalinger gitt i Tek 10 og støykrav definert i Forurensingsforskriften

Målinger av lydreduksjon gjennom yttervegger og delevegger

Målinger av luftlydreduksjon gjennom skillevegger og fasade/yttervegg måles som beskrevet i NS-EN ISO 16283-1 og 3:2015/16: Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler.

Resultatene fra målinger av lydreduksjon sammenliknes med anbefalte verdier gitt i NS 8175:2012, eventuelt med spesialkrav gjeldene for de spesifikke bygningene og konstruksjonene.

Målinger av trinnlyd

Målinger av trinnlyd gjennomføres i henhold til beskrivelser gitt i NS-EN ISO 16283- 2:2015: Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler, del 1 og 2.

Resultatene sammenliknes med anbefalte verdier gitt i NS 8175:2012, eventuelt med spesialkrav gjeldene for de spesifikke bygningene og konstruksjonene.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!