Måling av radon

Vi kan bistå med radommålinger både med sporfilm og med digitale radonloggere. Sporfilm er den enkleste og billigste metoden å måle radon på. Digitale radonloggere blir brukt til indikasjonsmålinger, under utbedringer og ved måling i bygg med ventilasjonsanlegg som har døgnjustering.

Det er anbefalt at alle måler radon i sin bolig. Alle som leier ut til bolig er pliktig til å måle radon og kunne dokumentere overfor leietaker at boligen har radonverdier under grenseverdi.

Vi oppholder oss 80-90 % av tiden innendørs enten i boligen eller på jobb, skole, barnehage eller lignende. Et godt inneklima og lavest mulig radonkonsentrasjoner er derfor viktig både for helse og trivsel. Kildene til radon i bygg er i hovedsak fra grunnen, men kan også tilføres bygget fra bygningsmaterialer, tilkjørte byggemasser og vann.

Om du har foretatt radonmålinger og har fått påvist forhøyede radon verdier i din bolig og trenger bistand til videre undersøkelser eller anbefaling av tiltak så gjør vi også det.

Er radon skadelig?

Radon forårsaker ikke noen merkbare effekter på inneklimaet, men med langvarig eksponering ovenfor radon øker imidlertid risikoen for å utvikle lungekreft. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har derfor satt grenseverdier for hvor høye radonverdier det kan være i boliger og på arbeidsplasser, skoler og barnehager.

Det er store geografiske og lokale forskjeller på hvor stort radonproblemet er. Man kan ikke friskmelde et bygg med bakgrunn i radonkart eller at nabobygg har foretatt målinger og fått målt lave verdier. Tilkjørte byggemasser og byggematerialer er ofte en kilde til radon, det er derfor viktig å måle alle bygg. Målinger må også foretas etter rehabilitering eller andre endringer i et bygg og følges opp med kontrollmålinger hvert femte år.

Det er to hovedprinsipper for å redusere radonverdier innendørs:

1. Hindre at radon kommer inn.

I en del tilfeller er det enkle løsninger som skal til for å unngå at radon trekker inn i bygningen. I tillegg til tettetiltak av sprekker og gjennomføringer, kan en enkel «punktering» av undertrykket i kjelleren være meget effektiv. Dette gjøres ved å sørge for nok tilluft, ved f. eks åpne/sette inn ventiler.

I en del tilfeller vil det være effektivt å undertrykksventilere krypekjeller eller kryperom om dette finnes under bygningen. Ved å montere enkle vifter i allerede eksisterende ventilluker, eller at det dette etableres, kan luft med radon føres direkte ut av krypekjelleren.

Ved montering av radonsug/radonbrønn kan man skape et lokalt undertrykk under bygget som hindrer at luften trekker opp i bygget.

2. Redusere konsentrasjonen av radon innendørs.

Uakseptable radonverdier innendørs kan man i mange tilfeller senke til akseptable nivåer ved å etablere en god utlufting, eller ved en balansert ventilasjon.

Hvor effektiv økt ventilasjon eller montering av balansert ventilasjon er avhengiger av hvor godt luftutskifte boligen har i utgangspunktet. I bygg med lavt luftutskifte vil man kunne få en stor reduksjon av radonverdiene ved å bedre ventilasjonen, mens boliger som allerede har høyt luftutskifte vil få lavere reduksjon i radonverdiene.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!