Laboratorietjenester

Materialprøver

Er du bekymret for råtesopp eller muggsopp? Send oss en prøve av mulig skadet materiale for analyse.

Asbest materialprøver

Ved innlevering av en materialprøve kan innhold av asbest bekreftes eller avkreftes. Vi forteller også hvor i materialet asbesten sitter. Er du bekymret for eksponering ved å uthente materialprøvene selv, er dette noe vi kan bistå med.
Les mer

Asbest luftprøver

Stasjonære eller personbårende målinger kan foretas i lokaler dersom det er spredt asbestfiber til luft. Asbestholdige materialer bør da være påvist på forhånd. Mycoteam leier ut måleutstyr til profesjonelle aktører.
Les mer

SEM analyse (Scanning Elektron Microscope)

Identifisering av uorganiske materialer og partikler ved elementanalyse, blant annet metaller, utfellinger og asbest. Materialprøve, støvprøve, eventuelt støvprøve tatt med Mycotape, kan analyseres. Kilder til støv kan vurderes. Forekomst av asbest i inneluft i henhold til Folkehelseinstituttets normverdi kan måles. Detaljerte nærbilder kan leveres, også av organiske materialer som insekter og sopp.

Mycotape

Har du oppdaget missfarging eller fuktpåvirkede materialer? Ingen ønske om å fjerne noe av materialet for innsending? Da kan du benytte en Mycotape for å ta prøve av overflaten. Denne sendes så inn til oss for analyse av muggsopp. Annen missfarging eller støvsammensetning kan i enkelte tilfeller identifiseres.
Les mer

Mycotape2 DNA

Har du mistanke om muggsopp, kjenner en muggaktig «kjellerlukt», men ingen synlig misfarging/skade? Da kan du benytte deg av en Mycotape2 DNA analyse. Denne metoden brukes for å vurdere om det forekommer skjulte fukt- og soppskader. Prøver tas på en støvete overflate.
Les mer

MicroBio

I enkelte tilfeller hvor det er mistanke om muggsopp, men ingen synlig misfarging/skade, kan det være mer hensiktsmessig å ta luftprøver enn støvprøver med Mycotape2 DNA. MicroBio luftprøvetaker kan bestilles, men ta gjerne en telefon til vårt laboratorium for å diskutere om dette er den best egnede prøvetakingsmetoden.
Les mer

Svevestøv

Mistenker du unormal spredning av støvpartikler til inneklima, for eksempel byggestøv. Da kan det tas luftprøver med Buck BioAire. Luftprøvetaker kan bestilles, men ta gjerne en telefon til vårt laboratorium for å diskutere om dette er den best egnede prøvetakingsmetoden.
Les mer

Påvising av kloakkbakterier

Prøver på overflater etter en lekkasje kan det konstateres om lekkasjevannet stammer fra avløp/kloakk. Prøvene tas med Swab for Compact Dry.
Les mer

Støv/ renhold

Måle prosent av støvdekke på overflater ved kontroll av f.eks. renholdsrutiner eller overtakelse av nybygg/renovering. Prøvetaking og målinger kan gjøres ved bruk av Mycotape Combi på de aktuelle flatene. Les mer

Radon

Langvarig eksponering ovenfor radon øker risikoen for å utvikle lungekreft. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har derfor satt grenseverdier for hvor høye radonverdier det kan være i boliger og på arbeidsplasser, skoler og barnehager. Ta kontakt og vi hjelper deg med radonmåling.
Les mer

Kontakt oss for eventuelle spørsmål og / eller bestilling av prøvetakingutstyr.

Infofilm prøvetaking

Mycotape

Mycotape DNA

MicroBio

BioAir

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!