Actinomyceter

Actinomyceter er trådformede, gram + bakterier som ofte har en karakteristisk (ubehagelig) lukt. Forekommer i sterkt fuktutsatte konstruksjoner, gjerne med høyt pH, som for eksempel murvegger og betonggulv under terreng. De kan også vokse på vått tremateriale med saltutslag på overflaten, og samtidig tåler de tørre perioder ved å gå i en dvalestadium. Det er risiko for at flyktige organiske stoffer produsert av actinomycetene kan føre til negativ belastning på inneklimaet.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!