Ambrosiabiller

Ambrosiabiller er en gruppe av vedborende barkbiller som lever i svekkede og døde trær. De voksne billene lager korte ganger inn i treverket for å legge egg.  Samtidig tar billene med seg soppsporer av noen spesielle sopper som spirer og vokser i gangene i det fuktige treverket. Billelarvene lever av det næringsrike soppvevet/soppsporene (=ambrosia, dvs. mat for de greske gudene) til de er ferdig utviklet som voksne biller. Etter hvert som soppen dør og tørker inn blir gangene karakteristisk mørkfarget, nesten som om det har vært svidd med en glødende ståltråd.

Angrepet treverk kan passere ved kvalitetskontroll på sagbruk, men siden verken billene eller soppen overlever i tørt treverk er det ikke fare for spredning av angrepene. Av den grunn er det verken hensiktsmessig eller nødvendig å benytte insektdrepende gift. Det er normalt sett ikke nødvendig å kassere materialer med ganger av ambrosiabiller. Den kosmetiske skaden de mørkfargede gangene forårsaker, kan eventuelt skjules med en overflatebehandling.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!