Australsk tyvbille

Australsk tyvbille (Ptinus tectus) kom for drøyt hundre år siden til Europa fra Tasmania/New Zealand. Billene legger under noen uker normalt sett ca.100 egg, men det kan forekomme vesentlig større antall (opp til 1000 egg) over lengre tid (mer enn 20-30 uker) under gunstige forhold. Larveutviklingen går raskest ved en høy relativ luftfuktighet (70-90 % RF) og en temperatur ved 23-27 ºC.

Billen kan leve og formere seg i forbindelse med ulike tørre næringsmidler (mel, brød, kjeks, dyrefor o.l.). Det kan også forekomme angrep i forbindelse med vepsebol, fuglereir, døde dyr (f.eks. mus).

For å kunne bekjempe angrep av australsk tyvbille er det nødvendig å klarlegge hvor de utvikler seg, dvs. hvor larvene livnærer seg. Aktuelle tiltak er først og fremst en grundig rengjøring og fjerning av infiserte materialer hvor billene formerer seg. Hvis det er ønske om å desinfisere gjenstander, er det tilstrekkelig med oppvarming over 45°C eller nedfrysing til ca. -25°C.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!