Bakterier og gjærsopp

Bakterier og gjærsopp er vanlig forekommende utendørs i fuktig jord og på fuktige trematerialer. Bakterier og gjærsopp er dessuten vanlig å finne i lokaler der det oppholder seg mennesker da dette er organismer som naturlig vokser på huden til mennesker og dermed spres til inneluften. Vi kan imidlertid også finne slike organismer i fuktskadete konstruksjoner, og i slike tilfeller kan forekomsten av bakterier og gjærsopp indikere høye fuktnivåer.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!