Basidiomyceter

Basidiomyceter er en stor gruppe av makrosopper (i motsetning til mikrosopper = muggsopper) deriblant de fleste matsopper og råtesopper. Funn av sporer fra denne soppgruppen i inneluften skyldes i de fleste tilfeller spredning utenifra. Slekter som er vanlige i deponert støv er blekksopper, lakkjuker, risker m.fl.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!