Blå treveps

Blå treveps (Sirex juvecus) er en av to arter treveps som er vanlig forekommende i barskog i Norge. Hunnen har en kraftig eggleggingsbrodd i bakenden som kan se skremmende ut men de kan ikke stikke med den. Den brukes til å plassere eggene i veden. Eggene blir lagt i nyfelte eller svekkede stammer av bartrær. Sammen med eggene avsettes det soppsporer som gjør veden mer fordøyelig for larvene. Larvene har normalt en utviklingstid på 2-3 år, men under ugunstige forhold som for eksempel at treet tørker ut kan utviklingstiden bli opptil 10 år. Utflyvingshullene er sirkelrunde med skarpe kanter og en diameter på opptil 10 mm. Boremelet er fint og hardt pakket sammen slik at det kan likne på formtre og gjøre angrepene vaskelig å oppdage. Siden trevepsen legger egg på friskt barkledd trevirke er det ingen fare for spredning i boliger hvis lavene ikke følger med nytt tømmer. Normalt forekommer ikke lavene i et slikt antall at trevirket blir svekket, men utflygningshullene kan være skjemmende. Det er kun i sjeldne tilfeller behov for å behandle angrepene og i så fall gjøres dette med varme eller gass.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!