Blåbukk

Blåbukk (Callidium violaceum) har et larvestadium som lever i overgangen mellom barken og veden. Det oppstår da et tofarget boremel som følge av at det de har spist litt fra både barken og veden. Larveutviklingen tar normalt et år. Når larvene er ferdig utviklet lager de en gang et par cm ned i treverket hvor det lages et puppekammer. Der omdannes larvene til voksne biller, som så flyr ut og forlater bygningen. Billene forårsaker ingen svekkelse av materialene. Når det næringsrike sjiktet er brukt opp, stanser angrepet opp av seg selv. Dette skjer gjerne i løpet av noen år fra materialene tas inn i bygningen. Det er verken nødvendig eller hensiktsmessig å benytte insektdrepende midler på skader av blåbukk.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!