Bolverksbille

Bolverksbille (Nacerda melanura) har en utbredelse i Norge som er begrenset til kysten fra svenskegrensen til Nordland. Opprinnelig kommer den trolig fra områdene omkring de store sjøene i USA. Bolverksbillen finnes blant annet i fuktige kjellere, på skipstømmer eller i bolverk. De legger egg i fuktig, råtesoppskadet treverk, selv om treverket har vært oversprøytet av saltvann. Billene kan også leve i råtesoppskadet fundamenttømmer nede i grunnen.

Fordi billene lever i allerede skadet treverk, regnes angrep av bolverksbille som sekundær skadegjører. Aktuelle utbedringstiltak bør derfor konsentreres om de primære problemene med fuktbelastning og råtesoppskader.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!