Brun husedderkopp

Brun husedderkopp(Steatoda bipunctata) er en stor art som ofte forekommer innendørs i fuktige omgivelser. Mest vanlig er den å finne i krypekjellere hvor det er vedvarende høy luftfuktighet. Det er vanlig å finne runde, hvite eggkokonger hengende ned fra undersiden av bjelkelaget i de områder hvor brun husedderkopp liker seg. Brun husedderkopp er ufarlig for mennesker og skader ikke bygningsmaterialer. Den lever av smådyr som opptrer i det fuktige miljøet.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!