Brun rotte

Brun rotte (Rattus norvegicus) observeres oftest på noe fuktige steder som kjellere, lagerplasser, avfallsplasser oa. I boliger er det først og fremst i bygårder som rotter kan bli et problem, men det kan også skje i vanlige bolighus. Rottene kommer seg oftest inn i kjellere på grunn av skader i kloakkrør eller at det er åpninger/glipper i grunnmuren. Hvis det i tillegg er lagret mye gjenstander, vil det være mange steder hvor rottene kan finne både næring og skjulesteder hvor de kan lage reir. I uryddige kjellere kan derfor rottene ha tilhold i lengre tid før de blir oppdaget. Ved god mattilgang og jevn temperatur kan det produseres mange generasjoner gjennom et år.

For å unngå invasjon av rotter, må alle utettheter i grunnmur og såle tettes igjen, skader i kloakkledninger må repareres, det må tettes omkring alle gjennomføringer (rør, avløp oa) og ventiler må ha netting. Man bør samtidig ha ryddige kjellere slik at et eventuelt rotteproblem kan bli oppdaget tidligere. Privatpersoner kan gjennomføre tiltak i egen bolig, men professjonell bekjempelse av rotter må utføres av autoriserte skadedyrbekjempere. Tiltak som velges må i hvert tilfelle bestemmes ut fra hvor rottene har tilhold i huset. Gift bør f. eks ikke benyttes hvis rottene har tilhold under gulv, da dette kan medføre sterk lukt fra kadavrene. Feller bør da heller benyttes.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!