Brunråte

Brunråte er betegnelsen på råtetypen hvor hovedsakelig cellulosen i trevirket brytes ned og etterlater en brun og oppsprukket vedstruktur i karakteristiske mindre eller større kubiske sprekkeklosser.  Råtetypen forekommer vanligst i bartrær. Råtesoppskadene kan forårsakes av flere forskjellige råtesopparter, bl.a. ekte hussopp og kjellersopp. Trevirket som er angrepet av brunråte kan lokalt bli kraftig svekket, og arter som ekte hussopp har i tillegg stor evne til å spre seg. Utskiftning av råtesoppangrepne trematerialer med en sikkerhetssone inn i friske trematerialer er nødvendig. Sikkerhetssonen avhenger av hvilken råtesopp som er etablert. Av den grunn er bestemmelse av skadegjører viktig for eventuelt å kunne påvise angrep av ekte hussopp.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!