Ekte hussopp

Ekte hussopp (Serpula lacrymans) regnes som den mest alvorlige råtesoppen som forekommer i hus, fordi den har en stor utbredelsesevne og gir en kraftig vednedbrytning (brunråte). Med vedvarende gunstige vekstbetingelser (tilgang på bl.a. fuktighet/kalk), vil soppen i løpet av få år forårsake råte i treverket og spre seg hurtig slik at utbedrings-/saneringstiltak i verste fall kan være omfattende og kostbare. Skader av ekte hussopp behandles ved å skifte ut angrepne trematerialer og behandle omkringliggende murverk med soppdrepende midler.

I forbindelse med skader av ekte hussopp er det svært viktig å kartlegge det totale omfanget av skaden, hvilket som oftest innebærer avdekkinger i under- og overliggende etasjer. Dette fordi soppen er en aggressiv vednedbryter som sprer seg lett gjennom murverk til nærliggende trekonstruksjoner, og et allerede eksistrende angrep (f.eks. etter en ikke tilfredsstillende utbedring) trenger lite fuktighet for å fortsette å vokse. Soppen har dessuten evnen til å frakte vann gjennom sine mycelstrenger opp til 10 m fra fuktkilden. I spesielle tilfeller, f.eks. i bygninger med verdifulle utsmykninger eller interiør, og hvor svekkelsen av trematerialene er liten, kan det være aktuelt å benytte seg av varme for å bekjempe soppen.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!