Faraomaur

Faraomaur (Monomorium pharaonis) er opprinnelig en tropisk art, men har spredd seg nordover på grunn av menneskelig aktivitet. I Norge ble de første registreringene foretatt på begynnelsen av 1980-tallet. Faraomaur er en meget liten maurart med enn størrelse på 1,5-2 mm og med en gulbrun farge. Faraomaur har et vidt spekter av matkilder fra åtsler, døde insekter, ost, kjøtt oa. Faraomaur er forskjellig fra andre maur ved at de kan danne flere satelittkolonier med flere dronninger. Når en ny dronning og arbeidere forlater den opprinnelige kolonien, tar de med seg noen egg og larver som ”startkapital”. Koloniene blir lokalisert på mørke og varme steder i huset, ofte nær varmekilder som ovner, varmtvannsrør oa. De ulike koloniene lever fredelig sammen og har ofte kontakt med hverandre. De kan derfor også være vanskelig å bli kvitt. Finner man kolonier kan disse fjernes fysisk, men tiltaket bør kombineres med bruk av forgiftet åte. Bekjempelse kan være krevende og det anbefales normalt at autoriserte skadedyrbekjempere gjennomfører tiltakene.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!