Favnvedsopp

Favnvedsopp (Cylindrobasidium evolvens) vokser på nylig felte løvtrær, typisk på endeflater av hogget ved som blir lagret ute. Soppen danner tynne, kremfargede fruktlegemer med hvit, frynsete kant. Favnvedsopp er veldig vanlig utendørs, og går under betegnelsen barksopp. Flere barksopparter kan forårsake råteskader i bygninger på materialer som utsettes for høy fuktighet / lekkasjer, eller som sekundær skadegjører på materialer som er angrepet av andre råtesopp (vednedbrytende sopp).

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!