Flekket tyvbille

Flekket tyvbille (Ptinus fur) finnes i naturen, men opptrer også innendørs. Billen kan leve og formere seg i forbindelse med ulike tørre næringsmidler (mel, brød, kjeks, dyrefor o.l.). Det kan også forekomme angrep i forbindelse med vepsebol, fuglereir, døde dyr (f.eks. mus) og tekstiler. Problemer med flekket tyvbille er også kjent fra samlinger med organiske materialer i museer (utstoppede dyr, etnografiske samlinger o.l.).

Hunnene legger relativt få egg (opp til ca. 50) og angrepene blir derfor sjelden omfattende. Billene tåler ikke tørre forhold og de unngår lys. Flekket tyvbille oppdages derfor ofte ved tilfeldigheter når gjenstander flyttes.

Flekket tyvbille bekjempes ved å klarlegge hvor de utvikler seg, dvs. hvor larvene livnærer seg. Først og fremst kreves det en grundig rengjøring og fjerning av infiserte materialer hvor billene formerer seg. Hvis det er ønske om å desinfisere gjenstander, er det tilstrekkelig med oppvarming over 45 °C eller nedfrysing til ca. -25 °C.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!