Furubukk

Furubukk (Monochamus sutor) er en billeart som er vanlig i de nordiske skogene. Furubukk legger oftest eggene i frisk bark på tømmer og skadede trær. Larvene lever i overgangen mellom barken og veden. Når larvene er ferdig utviklet lager de en gang 6-8 cm ned i treverket til et puppekammer. Der omdannes larvene til voksne biller, som så flyr ut og forlater veden. Da larvene oftest klekkes ut året etter legging, kan tømmerstokken ha blitt benyttet til bygging i mellomtiden. Furubukken forårsaker imidlertid verken svekkelser i treverket eller legger nye egg i tømmer som benyttes i bygninger (mao ingen fare for ytterligere skader). Av den grunn er det verken nødvendig eller hensiktsmessig å benytte insektdrepende midler på angrep av furubukk.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!