Grå penselmugg

Grå penselmugg (Penicillium aurantiogriseum) hører til de vanligste muggartene over verden, og kan forekomme på en rekke ulike substrat. De er kjent for å kunne gjøre skade på frukt og grønnsaker under lagring. Mycotoxiner av betydning for næringsmiddelindustrien som produseres av grå penselmugg er «penicillic acid», xanthomegnin og viomellein. Vekst forekommer ikke over 30 °C.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!