Gullnettsopper

Gullnettsopper (Leucogyrophana) bryter ned trematerialer, ofte i kontakt med jord, i fuktige og kjølige konstruksjoner. Typisk vokser de på grunnen i krypekjellere, og kan spre seg til ringmur og etasjeskille, hvor de ofte danner fruktlegemer som minner om små utgaver av ekte hussopp. Gullnettsopper forårsaker brunråteskader og lokalt betydelig svekkelse på bygningsmaterialer og konstruksjoner. Det er ikke uvanlig at gullnettsopper forekommer sammen med andre skadegjørere, ofte kjellersopp. Gullnettsopper er i slekt med ekte hussopp, og kan ligne svært på den når vekstforholdene er gode. Gullnettsopp trenger høyere fuktighet enn ekte hussopp og er derfor ikke en så alvorlig skadegjører som ekte hussopp.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!