Høyhalsmuggsopper

Høyhalsmuggsopper (Scopulariopsis) er vanlig forekommende i jord og på avfall fra næringsmidler og trives ved høyt pH. Muggsoppslekten kan enkelte ganger forekomme i forbindelse med fuktskader i bygninger, for eksempel ved kondensskader på yttervegger, da ofte sammen med kondensmuggsopper (Cladosporium).

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!