Humlebolmøll

Humlebolmøll (Aphomia sociella) har et larvestadium hvor larvene lever av organiske rester i humlebol og vepsebol. Når larvene er ferdigutviklet, vandrer gjerne flere sammen til et egnet sted for puppestadiet. Ofte foregår dette på loft eller bak kledningsbord. Av og til kan imidlertid larvene søke seg inn i boligrom.

Når larvene går sammen inn i puppestadiet for å omdannes til voksne møll, spinner de et seigt gråhvitt nett. De lager dermed en sammenhengende flate av kokonger og nett som holder det hele på plass. Hvis slike kokongnett får en viss størrelse, kan det minne om et lag med isolasjonsmateriale eller en soppskade.

Når kokongene festes til treoverflaten, kan det dannes overflatiske fordypninger, slik at treoverflaten ser ut til å være skadet av treskadeinsekter. Disse fordypningene fører imidlertid ikke til svekkelser av materialene, og det er derfor ikke nødvendig å foreta spesiell bekjempelse av humlebolmøll. Forebyggende tiltak kan være å regelmessig fjerne vepsebol fra loft/takkonstruksjoner – fortrinnsvis om vinteren da de er tomme, slik at mangelen på næring hindrer videre etablering og aktivitet av humlebolmøll.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!