Husbukk

Husbukk (Hylotrupes bajulus) er en brunsvart bille på ca 10-20 mm. Larvene er gulhvite og de lever av friskt treverk av gran og furu. Granmaterialer kan bli angrepet i hele virket, mens det kun er ytveden på furu som blir skadet. Boremelet (larveekskrementer blandet med trespon) er lyst og ensfarget. Hver larve forårsaker ikke så stor skade, men over tid kan det oppstå store skader på grunn av at treverket blir spist opp. Når den utvokste billen forlater treverket lager den et ovalt utflygningshull.

Husbukklarven har en optimal utvikling hvis treverket har en trefuktighet rundt 20% fuktkvote og en temperatur på 28-30 ºC. Larvene kan overleve tørre forhold og de kan derfor ofte påtreffes i soloppvarmede konstruksjoner som sørvendte takkonstruksjoner og vegger. Larvene trenger 5-7 år for å utvikles til en voksen bille. Bekjempelse av husbukk må skje etter nærmere vurdering av de faktiske skader, men det ikke hensiktsmessig eller effektivt å kun bekjempe husbukk med insektgift.

Husbukk har en utbredelse i Norge knyttet til ytre deler av Oslofjorden, langs Sørlandskysten til Kristiansand, deler av Telemark, samt indre fjordstrøk på Vestlandet til Sør-Trøndelag.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!