Husedderkopp

Husedderkopp (Tegenaria domestica) er en av de største artene i Norge og med bein kan den bli opp til 5-7 cm. Husedderkoppen oppholder seg i fuktige områder, som regel i kjellere og krypekjellere og gjerne i områder med lite forstyrrelser. Utendørs vil den kunne påtreffes langs bakken, gjerne skjult i vegetasjonen. Om sommeren legges eggene i et eget eggnett, ofte tilknyttet selve fangnettet eller i nærheten av dette.

Husedderkoppens fangstnett består av uregelmessige tråder i motsetning til edderkopper med regelmessige ”kunstverk”. Innendørs påtreffes husedderkopp mest i fuktige områder, for eksempel ved terskler og vinduer i kjellere, men kan også vandre omkring i vanlige rom i kjellere eller stue og soverom på jakt etter mat. Hvis det regelmessig registreres husedderkoppen innendørs eller i bestemte rom, indikerer dette et fuktproblem og nærmere undersøkelser bør gjennomføres for kontroll for eventuelle muggsopp-/ råtesoppskader.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!