Kjellersopp

Kjellersopp (Coniophora puteana) er trolig den vanligste råtesoppen som forekommer som skadegjører i bygninger. Soppen forårsaker brunråteskader på trematerialer som utsettes for vedvarende høy fuktighet/lekkasjer. Er angrepet først etablert, krever soppen imidlertid lite fuktkvote i trematerialet (> 18 %) for at råtesoppskaden skal kunne videre­utvikle seg. Lokalt kan soppen forårsake omfattende innvendige skader som ikke er synlige på treoverflaten.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!