Kjøttkjuke

Kjøttkjuke (Leptoporus mollis) er en råtesopp som veldig sjelden forekommer i forbindelse med bygningsskader. Soppen forekommer hovedsakelig som skadegjører på dødt trevirke av gran. Soppen er vanligst i eldre granskog. Utskiftning av angrepne trematerialer med en sikkerhetssone på ca 20 cm (i lengderetningen) inn i friske trematerialer er nødvendig.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!