Klesmøll

Klesmøll (Tineola bisselliella) er opprinnelig en tropisk art, men forekommer nå over hele jorden.  I Norge kan man finne den i store deler av landet, men kun innendørs. Klesmøll angriper først og fremst ull, men også pels, fjær og skinnvarer kan bli angrepet.  Hvis det er mangel på slike stoffer kan larvene angripe andre organiske materialer som papir, bomull, og karbohydratrike næringsmidler.  På disse materialene har imidlertid larvene det vanskelig å fullføre utviklingen til voksne møll.  Larvene lager store, uregelmessige hull ved at de biter av ulltrådene.

Larven spinner et rør av silketråder som den holder til i når den ikke spiser av det tilstøtende ullstoffet.  Etter ferdig utvikling blir de til voksne møll. Utviklingstiden er avhengig av temperaturen, og ved 25 ºC er den på ca. 50 dager. Utviklingen stanser opp hvis temperaturen kommer under 10 ºC eller over 33 ºC. Ved frysing til under -10 ºC dør larvene. Tiltak ved angrep av klesmøll er derfor i hovedsak ekstra godt renhold og frysing av ullvarer og andre mistenkelige klesplagg. Vasking vil også normalt drepe larvene. En generell bruk av insektgift frarådes.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!