Luresvertemugg

Luresvertemugg (Exophiala dermatitis) er en langsomtvoksende svertesopp med gjærstadium. Slekten Exophiala består av flere nærstående og like arter, og vi har relativt lite informasjon om de enkelte artene. E. dermatitidis og flere andre arter i slekten er kjent som årsak til mykoser (soppinfeksjoner) i hud. Artene forekommer vanligvis ikke i næringsmidler, men er isolert fra fruktjuice, råtnende tre og jord.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!